http://thongke.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Xem tiếp... 
Số liệu thống kê
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An tình trạng Lao động và việc làm, giải pháp cho vấn đề việc làm
So với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam có nguồn lao động rất dồi dào với 53,748 triệu lao động, trong khi hàng năm bổ sung thêm hơn 1 triệu người đến tuổi lao động. Tạo việc làm và sử dụng hiệu quả số lao động này đang là quan tâm của cả xã hội.
Một số kết quả tạo việc làm ở Nghệ An
Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ 4 trong cả nước với hơn 3,037 triệu người năm 2014, trong đó có gần 1,953 triệu lao động, trong tổng số lao động lực lượng lao động đang làm việc 1,924 triệu người chiếm 98,51%, lực lưỡng lao động chia theo ngành nghề: Ngành Nông, lâm, thủy sản 1,215 triệu người, chiếm 63%, Công nghiệp xây dựng 254 ngàn người, lao động ngành dịch vụ là 458 ngàn người. 
Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2013
Nghệ an trong những năm vừa qua có nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 2010-2013 là 8,08%/năm. Trong đó doanh nghiệp là nhân tố góp phần rất quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH, vì vậy Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý và đề ra nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Chỉ số giá 2011-2013
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), chỉ số giá vận tải (TPI) năm 2011, 2012, 2013 so với năm gốc 2010
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Tháng 7 giảm 0,57%
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2012 của tỉnh so với tháng trước giảm 0,57%, so với tháng 7 năm trước tăng 4,07%, so tháng 12 năm trước tăng 2,33%.
 
Các cuộc điều tra
Skip portletPortlet Menu

Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, từ lãnh đạo cục Thống kê, đến lãnh đạo các phòng, ban đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đảm bảo có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng được cục Thống kê Nghệ An trở thành một trong những đơn vị mạnh của ngành, của tỉnh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm của cục Thống kê Nghệ An nói chung và đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ nói riêng. 

Xem tiếp...

 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu