Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Một số điểm mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2020
Quy hoạch cán bộ - Một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Cục Thống kê Nghệ An
Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, từ lãnh đạo cục Thống kê, đến lãnh đạo các phòng, ban đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đảm bảo có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng được cục Thống kê Nghệ An trở thành một trong những đơn vị mạnh của ngành, của tỉnh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm của cục Thống kê Nghệ An nói chung và đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ nói riêng. 
Nội dung đang cập
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu