Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp
Tổng cục Thống kê điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (lần hai)
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ THÁNG 7 NĂM 2020 TỈNH NGHỆ AN
Một số điểm mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2020
Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp tỉnh Nghệ An
Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đó là khoản chênh lệch giữa thu nhập có được và chi phí bỏ ra trong một thời gian nhất định.
Đoàn kiểm tra công tác Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An làm việc tại huyện Quỳ Hợp
Tăng trưởng kinh tế và vấn đề nâng cao mức sống dân cư tỉnh Nghệ An đến năm 2020
Niên giám thống kê 2015
Nghệ An tình trạng Lao động và việc làm, giải pháp cho vấn đề việc làm
So với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam có nguồn lao động rất dồi dào với 53,748 triệu lao động, trong khi hàng năm bổ sung thêm hơn 1 triệu người đến tuổi lao động. Tạo việc làm và sử dụng hiệu quả số lao động này đang là quan tâm của cả xã hội.
Một số kết quả tạo việc làm ở Nghệ An
Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ 4 trong cả nước với hơn 3,037 triệu người năm 2014, trong đó có gần 1,953 triệu lao động, trong tổng số lao động lực lượng lao động đang làm việc 1,924 triệu người chiếm 98,51%, lực lưỡng lao động chia theo ngành nghề: Ngành Nông, lâm, thủy sản 1,215 triệu người, chiếm 63%, Công nghiệp xây dựng 254 ngàn người, lao động ngành dịch vụ là 458 ngàn người. 
 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu