Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tăng trưởng kinh tế và vấn đề nâng cao mức sống dân cư tỉnh Nghệ An đến năm 2020
Niên giám thống kê 2015
Nghệ An tình trạng Lao động và việc làm, giải pháp cho vấn đề việc làm
So với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam có nguồn lao động rất dồi dào với 53,748 triệu lao động, trong khi hàng năm bổ sung thêm hơn 1 triệu người đến tuổi lao động. Tạo việc làm và sử dụng hiệu quả số lao động này đang là quan tâm của cả xã hội.
Một số kết quả tạo việc làm ở Nghệ An
Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ 4 trong cả nước với hơn 3,037 triệu người năm 2014, trong đó có gần 1,953 triệu lao động, trong tổng số lao động lực lượng lao động đang làm việc 1,924 triệu người chiếm 98,51%, lực lưỡng lao động chia theo ngành nghề: Ngành Nông, lâm, thủy sản 1,215 triệu người, chiếm 63%, Công nghiệp xây dựng 254 ngàn người, lao động ngành dịch vụ là 458 ngàn người. 
Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2013
Nghệ an trong những năm vừa qua có nhiều khởi sắc trong phát triển kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 2010-2013 là 8,08%/năm. Trong đó doanh nghiệp là nhân tố góp phần rất quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH, vì vậy Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý và đề ra nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Chỉ số giá 2011-2013
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), chỉ số giá vận tải (TPI) năm 2011, 2012, 2013 so với năm gốc 2010
Phương pháp tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản
Giá cơ bản là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ sản xuất ra, trừ thuế sản phẩm và cộng trợ cấp sản phẩm mà người sản xuất nhận được. 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Tháng 7 giảm 0,57%
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2012 của tỉnh so với tháng trước giảm 0,57%, so với tháng 7 năm trước tăng 4,07%, so tháng 12 năm trước tăng 2,33%.
Tình hình Kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2012
Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc lúa đông xuân ở các địa phương phía Bắc; thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và xuống giống lúa hè thu tại các địa phương phía Nam. Tính đến 15/5/2012, các địa phương phía Bắc đã kết thúc gieo cấy lúa đông xuân, diện tích ước tính đạt 1156,1 nghìn ha, bằng 102,4% vụ đông xuân năm trước.
“Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng”
Với khoảng 50 triệu thuê bao, mỗi tháng chỉ riêng tiền cước viễn thông, Viettel đã thu về được 4.000 tỷ đồng tiền mặt.
 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu