Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Một số kết quả tạo việc làm ở Nghệ An (01/04/2015 08:42 AM)

1, Hiện trạng lao động Nghệ An, hạn chế và nguyên nhân

        Nghệ An là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ 4 trong cả nước với hơn 3,037 triệu người năm 2014, trong đó có gần 1,953 triệu lao động, trong tổng số lao động lực lượng lao động đang làm việc 1,924 triệu người chiếm 98,51%, lực lưỡng lao động chia theo ngành nghề: Ngành Nông, lâm, thủy sản 1,215 triệu người, chiếm 63%, Công nghiệp xây dựng 254 ngàn người, lao động ngành dịch vụ là 458 ngàn người. Bình quân hàng năm số lao động đến tuổi bổ sung vào lực lượng lao động của tỉnh xấp xỉ 3,3 vạn người. Xét về cơ cấu, lực lượng lao động phần lớn là trẻ và sung sức, độ tuổi từ 15 - 24 chiếm 20,75%, từ 25 - 34 chiếm 15,2%; từ 35 - 44 chiếm 13,52% và từ 45 - 54 chiếm 11,46%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm gần 40%. Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật tập trung vào một số nghề như sửa chữa xe có động cơ, lái xe, may mặc, điện dân dụng, điện tử, xây dựng,...còn một số nghề lại quá ít lao động đã qua đào tạo như chế biến nông, lâm sản, nuôi trồng thủy sản, vật liệu xây dựng. Vì vậy, có thể nói trình độ chuyên môn và nghề nghiệp của lực lượng lao động Nghệ An đang còn bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi đặt ra của thị trường lao động.

       Tuy nhiên, đứng trước tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, công tác giải quyết việc làm ở Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn: Tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn diễn ra khá căng thẳng. Tính đến cuối tháng 12/2014, Nghệ An có khoảng 5-7 nghìn lao động mất việc làm. Khả năng đầu tư phát triển tạo việc làm tại chỗ mất cân đối so với tốc độ gia tăng lực lượng lao động hàng năm. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo vùng và ngành diễn ra chậm, hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người lao động để tạo việc làm mới hoặc tự tạo việc làm còn hạn chế, nhất là hệ thống thông tin thị trường lao động. Do còn gặp khó khăn và nhiều mặt tỉnh còn chưa có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích phát triển thị trường lao động, chưa đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định các chính sách và giải pháp liên quan đến lao động - việc làm trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do xuất phát điểm của nền kinh tế tỉnh còn thấp, khả năng đầu tư và thu hút đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện và cơ hội cho người lao động có việc làm còn hạn chế. Quy mô dân số và nguồn lao động lớn cũng là áp lực đối với vấn đề giải quyết việc làm. Thêm vào đó, địa bàn rộng lớn, cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật ở vùng nông thôn, miền núi còn thấp kém, việc lãnh đạo, chỉ đạo chương trình việc làm chưa được các ngành, các cấp quan tâm đúng mức, việc xây dựng, phát triển các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề còn nhỏ lẻ, manh mún, nguồn lực đầu tư cho chương trình việc làm chưa đáp ứng được yêu cầu.

2, Nhiệm vụ và giải pháp tạo việc làm

      Trong thời gian tới, dân số và lao động Nghệ An tiếp tục tăng ổn định, hàng năm có hơn 33 nghìn người được bổ sung vào lực lượng lao động. Dự báo mỗi năm số lao động cần giải quyết việc làm lên tới 3,6 đến 3,7 vạn người và một bộ phận lao động nông nghiệp bị thu hồi đất, một số lao động ở các tỉnh miền nam chuyển về, lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị có nhu cầu về việc làm đã tạo sức ép lớn cho công tác giải quyết việc làm. Trước tình hình đó, trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung, tỉnh đã đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, đó là phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 36-37 nghìn người, trong đó xuất khẩu lao động 12-13 nghìn người, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 2,3%, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn lên 90%, nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật lên 40%, trong đó qua đào tạo nghề là 55%, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 61%, nâng tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ lên 45% vào năm 2015.

      Xác định rõ giải quyết việc làm cho lao động là vấn đề bức xúc, Nghệ An đã triển khai nhiều chính sách, giải pháp để tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới như:

        - Hỗ trợ và khuyến khích người lao động học nghề, tự tạo việc làm, mở thêm làng nghề, xuất khẩu lao động (XKLĐ).

        - Trích lập Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm địa phương từ ngân sách tỉnh với mức 2,5-3 tỷ đồng/năm; thành lập mới và đầu tư nâng cấp hệ thống trường dạy nghề, các trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp tại các vùng và các huyện, thành thị, nâng cao năng lực các cơ sở giới thiệu việc làm; ban hành chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động, hỗ trợ học nghề, chính sách khuyến khích thu hút và đào tạo nghề cho lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh; liên kết các chương trình đầu tư phát triển kinh tế với giải quyết việc làm, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng đến các biện pháp, chính sách nhằm duy trì và mở rộng các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, các tổng đội thanh niên xung phong xây dựng kinh tế và các trang trại nông- lâm- ngư trên địa bàn để tạo nhiều việc làm tại chỗ cho người lao động          

 3, Kết quả đạt được

        Nghệ An có 63 cơ sở dạy nghề (gồm 6 trường Cao Đẳng dạy nghề, 8 trường trung cấp, 25 Trung tâm dạy nghề, 24 cơ sở tham gia dạy nghề) do đó năm 2014 toàn tỉnh đã tập trung tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 66.500 lượt người, tổ chức dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, người tàn tật, người sau cai nghiện ma túy, gia đình chính sách là 3850 người, nâng tỷ lệ đào tạo nghề lên 46%; giải quyết việc làm hơn 36.550 người, trong đó người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 12.300 người, thị trường xuất khẩu lao động tập trung chủ yếu ở Malaisia, Hàn Quốc, Đài Loan, Ăng go La, A rập, Cộng Hòa Séc, … giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 5235 người với số tiền là 43,6 tỷ đồng. Với những nỗ lực đó, từ năm 2010- 2014, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho hơn 130 - 135 nghìn lao động, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,82% năm 2014, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn lên 85%. 

(Nguồn: Trương Bá Hợi - Cục Thống kê Nghệ An)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu