Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHO CÁC THÍ SINH THI CÔNG CHỨC 2017 (27/02/2017 11:09 AM)

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ NGHỆ AN
  Số:       /TB-CTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Nghệ An, ngày 24 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển công chức và triệu tập thí sinh

Kính gửi: Các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào Cục Thống kê Nghệ An.     

 Căn cứ công văn số 119/TCTK-TĐTD ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng thi tuyển dụng, công chức, viên chức Tổng cục Thống kê về việc thông báo lịch thi tuyển và triệu tập thí sinh.

Cục Thống kê Nghệ An thông báo cho các thí sinh đăng ký thi tuyển vào Cục Thống kê Nghệ An như sau:

1. Thời gian:

- Khai mạc và phổ biến nội quy, quy chế thi: Thứ 6 ngày 10/3/2017, tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh. Thời gian từ 10 giờ 30 phút - đến 11 giờ 30 phút (ca 3).

2. Địa điểm thi:

Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Lịch thị và xét tuyển:

 

Ngày thi

Môn thi

Thời gian thi

Thứ bảy, ngày 11/3/2017

 

 

Sáng

Thi viết môn kiến thức chung

Từ 8.00 - 10.00 (120): khối trung cấp

Từ 8.00 - 11.00 (180): khối đại học, cao đẳng

Chiều

Thi viết môn nghiệp vụ chuyển ngành

Từ 14.00 - 16.00 (120): khối trung cấp

Từ 14.00 - 17.00 (180): khối đại học, cao đẳng

Chủ nhật ngày 12/3/2017

 

 

Sáng

Thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành

Từ 8.00 - 8.30 (30 phút): khối trung cấp

Từ 8.00 – 8.45 (45 phút): khối đại học, cao đẳng

Thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng

Từ 10.30 – 11.00 (30 phút): khối trung cấp

Từ 10.30 – 11.15 (45 phút): khối đại học, cao đẳng

Chiều

Thi trắc nghiệm môn tiếng Anh

Từ 14.00 – 15.00 (60 phút): Khối trung cấp

Từ 14.00 – 15.30 (90 phút): khối đại học, cao đẳng

 

4. Yêu cầu thí sinh:

- Có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục thi;

- Mang theo giấy chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để Hội đồng tuyển dụng đối chiếu trước khi vào phòng thi.

5. Thông tin khác:

Số báo danh, số phòng thi, sơ đồ phòng thi theo các ca được niêm yết vào ngày 10/3/2017 tại Trường Đại học Vinh.

Cục Thống kê Nghệ An thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

 

    Nơi nhận:

- TCTK (để báo cáo);

- Lãnh đạo Cục;

- Thí sinh đăng ký thi vào Cục TK NA

- Lưu TCHC.                                                         

 

CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

    Nguyễn Hữu Vĩnh

  

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu