Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Phòng TCHC Thống báo bổ nhiệm lại cán bộ (11/08/2017 03:25 PM)
        Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An đã ký các Quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ Lãnh đạo cấp phòng và Chi cục như sau:
        1. Quyết định số 386/QĐ-CTK ngày 27/6/2017 Bổ nhiệm lại Đ/C Trần Thị Vân Anh, giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng;
        2. Quyết định số 458/QĐ-CTK ngày 9/8/2017 Bổ nhiệm lại Đ/C Lưu Thị Thanh Huyền, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu;
        3. Quyết định số 459/QĐ-CTK ngày 9/8/2017 Bổ nhiệm lại Đ/C Lầu Bá Dìa, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kỳ Sơn.

            Phòng TCHC Thông báo để các Phòng và Chi cục được biết./.


Nguồn Phạm Văn Lệ - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

   
                                       

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu