Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Phòng TCHC gửi thông báo bổ nhiệm (10/04/2017 09:19 AM)
Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An đã ký các Quyết định Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo như sau:

        1. Quyết định số: 163/QĐ-CTK, ngày 21/3/2017 của Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An về việc Điều động và Bổ nhiệm ông Ngụy Khắc Chiến, Thống kê viên Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Tân Kỳ kể từ ngày 01/4/2017;
        2.  Quyết định số: 164/QĐ-CTK, ngày 21/3/2017 của Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Thống kê viên Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng Cục Thống kê Nghệ An kể từ ngày 01/4/2017.
        Phòng TCHC Thông báo để các đơn vị tiện liên hệ công tác./.


                                                                                            Trưởng phòng TCHC
                                                                                                 Phạm Văn Lệ
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu