giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
địa chỉ cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tàu lửa
 
Tàu lửa (20/08/2015 07:49 AM)

 TÀU LỬA

ĐC: Số 1-Tr­ường Chinh-TP Vinh

ĐT: 0383 853 302 (phòng bán vé)

Bảng giá vé và giờ tàu đi Hà Nội - Vinh – Hà Nội

Bông Sen Vàng

khoang 4 ốp gỗ

Hà nội - Vinh

22h30

590,000 VNĐ

Bông Sen Vàng

khoang 4 ốp gỗ

Vinh - Hà nội

21h20

590,000 VNĐ

Tàu Hoa Phượng

khoang 4 ốp gỗ

Hà nội - Vinh

22h30

590,000 VNĐ

Tàu Hoa Phượng

khoang 4 ốp gỗ

Vinh - Hà nội

21h20

590,000 VNĐ

Tàu NA1

khoang 4 ốp gỗ

Hà nội - Vinh

22h30

590,000 VNĐ

Tàu NA2

khoang 4 ốp gỗ

Vinh - Hà nội

21h20

590,000 VNĐ

Tàu NA3

khoang 4 ốp gỗ

Hà nội - Vinh

23h00

520,000 VNĐ

Tàu NA4

khoang 4 ốp gỗ

Vinh - Hà nội

19h45

520,000 VNĐ

Tàu SE1

k4 nằm mềm

Hà nội - Vinh

19h00

490,000 VNĐ

Tàu SE3

k4 nằm mềm

Hà nội - Vinh

23h00

520,000 VNĐ

Tàu SE5

k4 nằm mềm

Hà nội - Vinh

14h50

450,000 VNĐ

Tàu TN1

k6 nằm cứng

Hà nội - Vinh

09h45


 

 
 |  Đầu trang

 
 
 
 
khách sạn
Skip portletPortlet Menu
 
dịch vụ
Skip portletPortlet Menu