giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
địa chỉ cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Xe Taxi
 
Xe Taxi (20/08/2015 07:41 AM)

Hiện trên địa bàn tỉnh có 14 doanh nghiệp tham gia khai thác vận tải taxi trên địa bàn Nghệ An với hơn 1.000 xe đang hoạt động. Địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp khai tác vận tải taxi chủ yếu tập trung ở các đô thị: thành phố, thị xã và vùng đồng bằng ven biển.


- Taxi Mai Linh (hiện đã có các chi nhánh hoạt động tại Thị xã Cửa Lò, Thái Hòa, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu…

ĐT: 0383 57 57 57(tại TP Vinh)

       0383 788 788 (tại Diễn Châu)

       0383 819 819 (tại Nghĩa Đàn)


 - Taxi Vạn Xuân

ĐT: 0383 98 98 98


 - Taxi Vinaxu

ĐT: 0383 84 84 84


 - Taxi Mekong (TP Vinh)

ĐT :038.3.93.93.93


 - Taxi Vinh (TP Vinh):

ĐT: 038.3.84.84.84


 - Taxi Hùng Vương (TP Vinh):

ĐT: 038.3969696


 - Taxi Thành Vinh (TP. Vinh):

ĐT: 038.8.500.909


 - Taxi Sông Lam ((TP. Vinh):

ĐT: 038.3.72.72.72

 

- Taxi Thanh Chương (huyện Thanh Chương):

ĐT: 038.3.87.87.87


 - Taxi Nam Đàn (huyện Nam Đàn)

ĐT: 038.3.828.828


 - Taxi Lạc Hồng (huyện Đô Lương):

ĐT: 038.3.676767

       038.3.696696


 - Taxi Ngọc Minh (huyện Quỳ Hợp):

ĐT: 038.3.818181


 - Taxi Ba Thủy (Thị xã Thái Hòa):

ĐT: 038.3.966.966

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải Nghệ An

 
 |  Đầu trang

 
 
 
 
khách sạn
Skip portletPortlet Menu
 
dịch vụ
Skip portletPortlet Menu