Ngày 8 tháng 12 năm 2019
 
 
Tin nổi bật dành cho người dân
Skip portletPortlet Menu

Kéo giảm các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2020
Lực lượng công an các địa  phương đang tập trung mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn nhằm mục tiêu kéo giảm các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Hỏi đáp
Câu hỏi:

Xin hỏi, khi bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép cho thuê lại lao động thì Doanh nghiệp phải có những trách nhiệm gì?

Theo Điều 13, Nghị định s29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 05/05/2019) quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, nếu trong trường hợp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép thì Doanh nghiệp phải có trách nhiệm sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc không gia hạn hoặc không cấp lại hoặc thu hồi giấy phép, doanh nghiệp cho thuê thực hiện thanh lý toàn bộ các hợp đồng cho thuê lại lao động đang thực hiện, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại và bên thuê lại theo quy định của pháp luật lao động, đồng thời đăng công khai nội dung việc chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động trên một báo điện tử trong 07 ngày liên tiếp.

2. Doanh nghiệp cho thuê có trách nhiệm bố trí việc làm cho người lao động thuê lại theo hợp đồng lao động đã ký kết. Trường hợp người lao động phải ngừng việc thì người sử dụng lao động của doanh nghiệp cho thuê phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật lao động./.

 

 

Câu hỏi: Xin hỏi quy định về việc hàng hóa được coi là có xuất xứ gồm các điều kiện gì?

Theo Điều 5, Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/1/2019 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đi tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (có hiệu lực từ ngày 10/3/2019) thì hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng hóa đó đảm bảo các điều kiện sau:

a) Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên theo quy định;

b) Được sản xuất toàn bộ chỉ từ nguyên liệu có xuất xtại lãnh thổ của một hay nhiều nước thành viên;

c) Được sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu không có xuất xứ tại lãnh thcủa một hay nhiều nước thành viên với điều kiện hàng hóa đó đáp ứng tt cả các quy định tương ứng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này./.

 

Câu hỏi: Xin hỏi, nhà nước quy định việc nuôi động vật rừng thông thường như thế nào?

Theo Điều 11, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 10/3/2019) thì nhà nước quy định tổ chức, cá nhân nuôi động vật rừng thông thường phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đảm bảo nguồn gốc động vật rừng nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật;

2. Đảm bảo an toàn cho con người; thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, thú y;

3. Thực hiện việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi theo quy định; trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày đưa động vật rừng thông thường về cơ sở nuôi, tổ chức, cá nhân phải gửi thông báo cho cơ quan Kiểm lâm sở tại để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật./.


Câu hỏi: Xin hỏi, nhà nước quy định việc bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm như thế nào?

Theo Điều 5, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (có hiệu lực từ ngày 10/3/2019) thì nhà nước quy định việc bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm như sau:

1. Hoạt động săn, bắn, bắt, khai thác, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, chế biến, vận chuyển, buôn bán các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm không được ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của loài đó trong tự nhiên.

2. Mọi hoạt động săn, bắn, bắt, khai thác, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được quản lý, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp.

3. Khu vực sinh cảnh sống thường xuyên, tập trung của các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được nghiên cứu làm cơ sở để thành lập các khu rừng đặc dụng.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, xây dựng công trình, điều tra, thăm dò, nghiên cứu, tham quan, du lịch và các hoạt động khác trong các diện tích rừng có thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải thực hiện các quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật khác có liên quan.

Câu hỏi: Xin hỏi, Trách nhiệm của chủ rừng đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được quy định như thế nào?

Theo Điều 17 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2019) về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quy định trách nhiệm của chủ rừng đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng như sau:

1. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; tổ chức xây dựng Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với Kiểm lâm và các lực lượng khác trên địa bàn để bảo vệ rừng.

2. Bảo đảm kinh phí hoạt động, lương và các chế độ khác; phương tiện, thiết bị làm việc, công cụ hỗ trợ, đồng phục, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định./.

Câu hỏi: Xin hỏi, chế độ, chính sách đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng?

Theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2019) về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quy định chế độ, chính sách đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng như sau:

- Viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng được hưởng chế độ lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

- Người lao động hợp đồng được chủ rừng bảo đảm chế độ lương và các chế độ khác theo hợp đồng lao động và theo quy định của pháp luật./.


Xem tiếp...

 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu
 
Skip portletPortlet Menu
Bảng giá đất
 
Dân hỏi CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An nỗ lực hạn chế tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Xem tiếp...

 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An