Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/CĐ-UBND 23/04/2018 Về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dại năm 2018
256/KH-UBND 19/04/2018 Kế hoạch triển lãm bản đồ và tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại huyện Nam Đàn năm 2018
20/2018/QĐ-UBND 19/04/2018 Về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An
249/KH-UBND 18/04/2018 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Nghệ An năm 2018
19/2018/QĐ-UBND 18/04/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 tại các Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
234/BC-UBND 16/04/2018 Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018
226/TB-UBND 13/04/2018 Thay đổi địa chỉ tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
223/KH-UBND 12/04/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Khai thác tiềm năng du lịch Nghệ An"
10/CT-TTg 11/04/2018 về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bicoin và các loại tiền ảo tương tự khác
2293/UBND-CTTĐT 11/04/2018 Về việc cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử
1347/QĐ-UBND 11/04/2018 Về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018- 2025
209/KH-UBND 09/04/2018 Kế hoạch về việc tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2018
1187/QĐ-UBND 09/04/2018 Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển tổng thể dược liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
800/QĐ-UBND 07/04/2018 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018
1241/QĐ-UBND 06/04/2018 Về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021
204/BC-UBND 05/04/2018 Báo cáo kết quả xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017
2113/UBND-CN 05/04/2018 V/v tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn, PCCC tại các nhà chung cư trên địa bàn tỉnh
203/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch triển khai "tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
16/2018/QĐ-UBND 03/04/2018 Ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
199/KH-UBND 03/04/2018 Kế hoạch Thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018
<<  <  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An