Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2417/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Thủy sản Nghệ An
2416/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Đa khoa tư nhân Minh An tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu
2415/GP-UBND 15/06/2018 Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
2413/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kids Today
385/QD-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt giá đất sản xuất kinh doanh bình quân khu đất Công ty Cổ phần xây dựng, dịch vụ và Hợp tác lao động thực hiện dự án tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
383/QĐ-UBND 15/06/2018 Quyết định về việc điều chỉnh diện tích các loại đất, ranh giới các khu đất tại Quyết định số 699/QĐ- UBND ngày 6/11/2017 của UBND tỉnh
379/TB-UBND 15/06/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 năm 2018
4284/UBND.NN 15/06/2018 về việc kiểm tra rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
2412/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình NTV theo tiêu chuẩn hình ảnh độ nét cao HDTV năm 2018 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An
2411/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Phòng thí nghiệm vi sinh và hợp chất hữu cơ cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
2404/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị âm thanh và thiết bị ánh sáng tại Rạp hát Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ
2395/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An
2393/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: xây dựng gồ giảm tốc độ tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2390/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn Nhân - Khánh huyện Hưng Nguyên
379/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quỳ Châu
378/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Anh Sơn
369/KH-UBND 14/06/2018 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình Giai đoạn (2008-2018)trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27/2018/QĐ-UBND 14/06/2018 Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp đất đai và Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
373/TB-UBND 14/06/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thời gian tới
375/KH-UBND 14/06/2018 về việc tổ chức Liên hoan ẩm thực du lịch Nghệ An - 2018
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An