Ngày 29 tháng 3 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư số 27/2014/TT-BNNPTNT về Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
24/2014/TT-BNNPTNT 19/08/2014 Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT về Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
30/VBHN-BNNPTNT 12/08/2014 Thông tư số 30/VBHN-BNNPTNT về Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La
22/2014/TT-BNNPTNT 29/07/2014 Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
23/2014/TT-BNNPTNT 29/07/2014 Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
20/2014/TT-BNNPTNT 26/06/2014 Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT về Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
21/2014/TT-BNNPTNT 26/06/2014 Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 về Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
18/2014/TT-BNNPTNT 23/06/2014 Thông tư số 18/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt nam”
19/2014/TT-BNNPTNT 23/06/2014 Thông tư số 19/2014/TT-BNNPTNT về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
17/2014/TT-BNNPTNT 20/06/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT về Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi
29 /VBHN-BNNPTNT 05/06/2014 Quyết định số 29 /VBHN-BNNPTNT về Về việc ban hành quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm
16/2014/TT-BNNPTNT 05/06/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
20/VBHN-BNNPTNT 06/05/2014 Thông tư số 20/VBHN-BNNPTNT về Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên
21/VBHN-BNNPTNT 06/05/2014 Thông tư số 21/VBHN-BNNPTNT về Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn
22/VBHN-BNNPTNT 06/05/2014 Quyết định số 22/VBHN-BNNPTNT về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
23/VBHN-BNNPTNT 06/05/2014 Quyết định số 23/VBHN-BNNPTNT về Về việc Ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi
24/VBHN-BNNPTNT 06/05/2014 Quyết định số 24/VBHN-BNNPTNT về Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng
25/VBHN-BNNPTNT 06/05/2014 Thông tư số 25/VBHN-BNNPTNT về Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
26/VBHN-BNNPTNT 06/05/2014 Thông tư số 26/VBHN-BNNPTNT về Hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp
27/VBHN-BNNPTNT 06/05/2014 Thông tư số 27/VBHN-BNNPTNT về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ
<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An