Ngày 29 tháng 3 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/VBHN-BNNPTNT 14/02/2014 Thông tư số 06/VBHN-BNNPTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản
05/2014/TT-BNNPTNT 10/02/2014 Thông tư số 05/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt
06/2014/TT-BNNPTNT 10/02/2014 Thông tư số 06/2014/TT-BNNPTNT về Quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam
07/2014/TT-BNNPTNT 10/02/2014 Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/2014/TT-BNNPTNT 25/01/2014 Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư
02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT về Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT 24/01/2014 Thông tư liên tịch số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”
31/2013/TT-BNNPTNT 12/06/2013 Thông tư số 31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 6 năm 2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định lợn giống
16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT 27/05/2013 Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT hướng dẫn phối hợp phòng , chống bệnh lây truyền từ động vật sang người
30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNVBNN&PTNT-BCT-BTTTT 11/03/2013 Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNVBNN&PTNT-BCT-BTTTT về hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
14/VBHN-BNNPTNT 25/02/2013 Quyết định số 14/VBHN-BNNPTNT về Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
05/2012/TT-BNNPTNT 18/01/2012 Thông tư số 05/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp.
<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An