Ngày 29 tháng 3 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2568/QĐ-BCĐ683 14/07/2014 Quyết định số 2568/QĐ-BCĐ683 ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo.
2535/QĐ-BYT 10/07/2014 Quyết định số 2535/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng"
2499/QĐ-BYT 07/07/2014 Quyết định số 2499/QĐ-BYT về việc rút thuốc đã được công bố ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học
22/2014/TT-BYT 30/06/2014 Thông tư 22/2014/TT-BYT Quy định việc soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế
23/2014/TT-BYT 30/06/2014 Thông tư số 23/2014/TT-BYTBan hành Danh mục thuốc không kê đơn
2414/QĐ-BYT 30/06/2014 Quyết định số 2414/QĐ-BYT Phê duyệt Đề án triển khai Chương trình truyền thông "Con đường thuốc Việt"
647/CĐ-BYT 27/06/2014 Công điện số 647/CĐ-BYT về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong Ngành Y tế
2273/QĐ-BYT 23/06/2014 Quyết định số 2273/QĐ-BYT Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam
21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH 12/06/2014 Thông tư liên tịch số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
20/2014/TT-BYT 12/06/2014 Thông tư số 20 Quy định tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần
21/2014/TTLT-BYT-BLĐTB&XH 12/06/2014 Thông tư liên tịch số 21 về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 quy định tỷ lệ...
3529/BYT-BH 09/06/2014 Công văn về việc tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về BHYT năm 2014
13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09/06/2014 Thông tư liên tịch số 13 của Bộ KHCN - Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế
17/2014/TT-BYT 02/06/2014 Thông tư 17 về việc Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ
Số:18/2014/TT-BYT 02/06/2014 Thông tư số 18 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ...
19/2014/TT-BYT 02/06/2014 Thông tư số 19 về việc Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
1904/QĐ-BYT 30/05/2014 Quyết định về việc Ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức-Cấp cứu và Chống độc"
16/2014/TT-BYT 22/05/2014 Thông tư số 16 về việc hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình
1622/QĐ-BYT 08/05/2014 Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ Y tế về việc phế duyệt "Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên người"
2501/BYT-DP 07/05/2014 Công văn về việc thực hiện công điện của TTCP về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An