Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
180/NQ-HĐND 30/07/2015 Nghị quyết số 180/NQ-HĐND về quy định về hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An
179/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 179/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
178/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND về thông qua Đề án phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V
177/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 177/NQ-HĐND về cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho một số dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và những năm tiếp theo
176/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 176/NQ-HĐND về lệ phí đăng ký cư trú vè lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
175/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 175/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020
174/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 174/NQ-HĐND về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tưu công của tỉnh Nghệ An
173/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 173/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ cho Tổ hòa giải, hòa giải viên và tổ chức bầu hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
172/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 172/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
171/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 171/NQ-HĐND về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
170/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 170/NQ-HĐND về quy định một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia định trên địa bàn tỉnh Nghệ An
169/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 169/NQ-HĐND về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020" trên địa bàn tỉnh
168/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 168/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
167/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
166/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 166/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020
165/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
164/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
163/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
162/NQ-HĐND 09/07/2015 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
161/NQ-HĐND 09/07/2015 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An