Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
120/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
119/NQ-HĐND 14/07/2014 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
100/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012
118/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
117/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
116/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học -công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
115/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 115/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
114/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
113/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 113/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
112/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về việc đổi tên một số đường trên địa bàn Thành phố Vinh
111/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND Về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An
110/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu
109/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Quyết định số 109/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
108/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014
107/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2014
106/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 106/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020
105/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết 105/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014
104/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014
103/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 103/2013/NQ-HĐND Về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
102/NQ-HĐN 13/12/2013 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014 – 2015
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An