Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
101/2013/NQ-HĐND 13/12/2013 Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
99/2013/NQ-HĐND 12/12/2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về nhiệm vụ năm 2014
98/NQ-HĐND 12/12/2013 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
97/NQ-HĐND 12/12/2013 Nghị Quyết sô 97/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
96/NQ-HĐND 11/12/2013 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 Về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
38/2013/QĐ-UBND 30/07/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
89/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 v/v điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Kỳ sơn tỉnh Nghệ An
88/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về mức hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghj định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ
87/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 v/v thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ hợp là đô thị loại V
86/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 86/2013/NQ-HĐND v/v Bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
85/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 85/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
95/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015
94/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 94/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 vè nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
93/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trân địa bàn tỉnh Nghệ An
92/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức
91/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 91/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 -2020
84/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 84/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
90/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị Quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
83/NQ-HĐND 15/07/2013 Nghị Quyết số 83/NQ-HĐND ngày 15/7/2013 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
58/2012/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị Quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 v/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2011
<<  <  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An