Ngày 12 tháng 7 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
54/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
53/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Về bố trí cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
52/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
51/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập Thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc Thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An
50/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013
49/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015
48/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An
47/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An
46/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
45/2012/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
44/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012.
43/2012/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
43/2012/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
42/2012/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Nghệ An.
41/2012/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.
40/2012/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012.
39/2012/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
38/2012/NQ-HĐND 20/04/2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
35/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát , hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
33/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vung bãi ngang ven biển và trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập
<<  <  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An