Ngày 29 tháng 3 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
190/TB-UBND 29/03/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2018
190/TB-UBND 29/03/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2018
184/KH-UBND 28/03/2018 Kế hoạch về việc tổ chức ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018
13/2018/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1012/QĐ-UBND 23/03/2018 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14/2018/QĐ-UBND 22/03/2018 Sửa đổi nội dung các số thứ tự 01 và 02 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
1662/UBND-CN 21/03/2018 Công văn số về việc liên kết chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tư
1619/UBND-VX 19/03/2018 Thực hiện Chương trình Sữa học đường năm học 2017-2018
05/CĐ-UBND 19/03/2018 Công điện của UBND tỉnh về việc thực hiện để tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi lễ Quốc tang
13/2018/QĐ-UBND 19/03/2018 Ban hành Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1566/UBND- TH 16/03/2018 Công văn về việc chấp thuận nội dung Đề án CCHC
151/KH-UBND 16/03/2018 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
150/KH-UBND 16/03/2018 Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
819/QĐ-UBND 09/03/2018 Về việc phê duyệt Đề cương Đề án thí điểm huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2025
805/QĐ-UBND 08/03/2018 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An
806/QĐ-UBND 08/03/2018 Quyết định về việc ban hành nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
1345/UBND-KSTT 07/03/2018 V/v chuyển giao nhiệm vụ Kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP
1345/UBND-KSTT 07/03/2018 Về việc chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP
801/QĐ-UBND 07/03/2018 Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nghệ An
1306/UBND-TH 06/03/2018 V/v chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
<<  <  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An