Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 25/03/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC 03/03/2015 Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá
12/2014/TT-BNNPTNT 26/11/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT về Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
9270/CT-BNN-TY 17/11/2014 Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về việc Tăng cường công tác thú y thủy sản
4947/QĐ-BNN-TCTS 17/11/2014 Quyết định số 4947/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/11/2014 V/v Phê duyệt và công bố thiết kế mẫu tàu vỏ thép khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ
41/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38/2014/TT-BNNPTNT 03/11/2014 Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững
35/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014 Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
8706/BNN-TY 28/10/2014 Công văn số 8706/BNN-TY ngày 28/10/2014 v/v Tăng cường kiểm tra, xử lý việc bơm nước vào gia súc, thịt gia súc
31/VBHN-BNNPTNT 09/10/2014 Quyết định số 31/VBHN-BNNPTNT về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
8084/CT-BNN-XD 08/10/2014 Chỉ thị số 8084/CT-BNN-XD Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, tăng cường công tác quản lý lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng...
7625/BNN-BVTV 23/09/2014 Công văn số 7625/BNN-BVTV ngày 23/9/2014 v/v Lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, ngoài danh mục
7359/CĐ-BNN-TY 12/09/2014 Công điện khẩn số 7359/CĐ-BNN-TY về việc Ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
32/2014/TT-BNNPTNT 10/09/2014 Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT về Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
4001/QĐ-BNN-TCCB 10/09/2014 Quyết định số 4001/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2014 Công nhận danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2014
29/2014/TT-BNNPTNT 05/09/2014 Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT về Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
30/2014/TT-BNNPTNT 05/09/2014 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
28/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014 Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT về Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
25/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư số 25/2014/TT-BNNPTNT về Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá
26/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT về Quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An