Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT 21/11/2014 Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng
21/2014/TT-BTP 07/11/2014 Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
20/2014/TT-BTP 25/09/2014 Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với...
19/2014/TT-BTP 15/09/2014 Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Thông tư 17/2014/TT-BTP 13/08/2014 Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
100/2014/TTLT-BTC-BTP 30/07/2014 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.
92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP 14/07/2014 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN 16/06/2014 Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm
15/2014/TT-BTP 20/05/2014 Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế
14/2014/TT-BTP 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
58/2014/TTLT-BTC-BTP 08/05/2014 Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
13/2014/TT-BTP 29/04/2014 Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT 25/04/2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC 28/03/2014 Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.
09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC 28/02/2014 Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội
07/2014/TT-BTP 24/02/2014 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
24/2014/TTLT-BTC-BTP 17/02/2014 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020
06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP 14/02/2014 Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
14/2014/TTLT-BTC-BTP 27/01/2014 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 23/01/2014 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
<<   <  1  2  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An