Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7010/QĐ-BCA-V19 27/11/2014 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong CAND.
60/2014/TT-BCA 18/11/2014 Thông tư Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
333/KH-BCA-V19 04/11/2014 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong Công an nhân dân
36/2014/TT-BCA 09/09/2014 Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
4740/QĐ-BCA 17/08/2014 Quyết định về việc đính chính Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân
4405/QĐ-BCA-V19 08/08/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân
4582/QĐ-BCA 07/08/2014 Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31/12/2013.
28/2014/TT-BCA 07/07/2014 Thông tư quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân
2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG 10/02/2014 Thông tư liên tịch số 2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG về Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
<<   <  1  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An