Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2015/TTLT-BCT-BNV 30/06/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện
05/2015/TT-BTC 27/03/2015 Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo thong tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê
11039/QĐ-BCT 10/12/2014 Quyết định về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
44/2014/TT-BCT 09/12/2014 Thông tư quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
12248/BCT-TTTN 06/12/2014 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
48/2014/TT-BCT 05/12/2014 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu
47/2014/TT-BCT 05/12/2014 Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử
17728/BTC-CST 04/12/2014 Công văn về việc các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thế giới
11011/QĐ-BCT 03/12/2014 Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ
10508/QĐ-BCT 26/11/2014 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025
10456/QĐ-BCT 26/11/2014 Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
43/2014/TT-BCT 26/11/2014 Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
11747/BCT-TTTN 25/11/2014 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
10358/QĐ-BCT 14/11/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
10326/QĐ-BCT 14/11/2014 Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
10294/QĐ-BCT 13/11/2014 Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp
10293/QĐ-BCT 13/11/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ
10292/QĐ-BCT 13/11/2014 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương
10167/QĐ-BCT 10/11/2014 Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025
10130/QĐ-BCT 10/11/2014 Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
<<   <  1  2  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An