Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2015/TT-BKHCN 11/03/2015 Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
3253 /QĐ-BKHCN 24/11/2014 Quyết định số 3253/QĐ-BKHCN Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
3015/QĐ-BKHCN 31/10/2014 uyết định số 3015 /QĐ-BKHCN về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp...
28/2014/TT-BKHCN 15/10/2014 Thông tư 28 Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước
26/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 Thông tư số 26 Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng...
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
23/2014/TT-BKHCN 19/09/2014 Thông tư số 23 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ...
22/2014/TT-BKHCN 25/08/2014 Thông tư số 22 Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
2089/QĐ-BKHCN 14/08/2014 Quyết định số 2089 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc
21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Thông tư số 21 quy định về đo lường đối với cửa hàng đóng gói sẵn
20/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Thông tư số 20 Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
19/2014/TT-BKHCN 01/07/2014 Thông tư số 19 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính...
18/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Thông tư số 18 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
17/2014/TT-BKHCN 16/06/2014 Thông tư số 17 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý...
16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
15/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Thông tư số 15 Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học...
14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014 Thông tư 14/2014/TT-BKHCN Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
11/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
10/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư 10/2014/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
12/2014/TT-BKHCN 30/05/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
<<   <  1  2  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An