Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2015/TTLT-BCT-BNV 30/06/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện
14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BNV về quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
04/VBHN-BNV 22/07/2014 Nghị định số 04/VBHN-BNV Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
04/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư số 04/2014/TT-BNV về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu
05/2014/TT-BNV 23/06/2014 Thông tư số 05/2014/TT-BNV về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ
646/QĐ-BNV 19/06/2014 Quyết định số 646/QĐ-BNV về việc ban hành Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia
03/2014/TT-BNV 19/06/2014 Thông tư số 03/2014/TT-BNV về việc sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ Nội vụ quy định
04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/05/2014 Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
444/QĐ-BNV 23/04/2014 Quyết định số 444/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm
434/QĐ- BNV 22/04/2014 Quyết định số 434/QĐ- BNV về việc thành lập Hội đồng tiếp nhận bàn giao Học viện Hành chính
428/QĐ-BNV 21/04/2014 Quyết định số 428/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức về công tác
427/QĐ- BNV 21/04/2014 Quyết định số 427/QĐ- BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ
1289/KH-BCĐ 18/04/2014 Kế hoạch số 1289/KH-BCĐ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 – Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện Dự án “Hoàn
386/QĐ-BNV 16/04/2014 Quyết định số 386/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 187/QĐ- BNV ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng
1239/BC-BNV 16/04/2014 Báo cáo số 1239/BC-BNV Báo cáo của Bộ Nội vụ về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm
369/QĐ-BNV 11/04/2014 Quyết định số 369/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch khảo sát xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch giữa
1159/BNV-CCHC 10/04/2014 Công văn số 1159/BNV-CCHC Công văn của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân,...
02/2014/TT-BNV 01/04/2014 Thông tư số 02/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên,
342/QĐ-BNV 31/03/2014 Quyết định số 342/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng Đội viên thí điểm tuyển chọn
<<   <  1  2  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An