Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Nghị định số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê. mướn lao động theo hợp đồng lao động
60/2014/QĐ-TTg 30/10/2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện
30/2014/TT-BLĐTBXH 24/10/2014 Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động, thương binh và xã hội
1337/QĐ-BLĐTBXH 15/10/2014 Quyết định số 1337/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Laoo động - Thương binh và Xã hội
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH 10/10/2014 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
1305/QĐ-BLĐTBXH 10/10/2014 Quyết định số 1305/QĐ-BLĐTBXH về việc đính chính Thông tư số 20/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
27/2014/TT-BLĐTBXH 06/10/2014 Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
1260/QĐ-LĐTBXH 02/10/2014 Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
22/2014/TT-BLĐTBXH 29/09/2014 Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015
1216/QĐ-LĐTBXH 23/09/2014 Quyết định số 1216/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT 22/09/2014 Thông tư liên tích số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam " vay vốn Ngân hàng Thế giới
52/2014/QĐ-TTg 16/09/2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
24 /2014/TT-BLĐTBXH 06/09/2014 Thông tư số 24 /2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
25/2014/TT- BLĐTBXH 06/09/2014 Thông tư 25/2014/TT- BLĐTBXH hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
23/2014/TT-BLĐTBXH 29/08/2014 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
20/2014/TT-BLĐTBXH 26/08/2014 Thông tư số 20/2014/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
21/2014/TT-BLĐTBXH 26/08/2014 Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 26/08/2014 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề
1046/QĐ-BLĐTBXH 20/08/2014 Quyết định số 1046/QĐ-BLĐTBXH về iệc đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 27/2014
19/2014/TT-BLĐTBXH 15/08/2014 Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động
<<   <  1  2  3  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An