Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2392/QĐ-BTTTT 25/12/2017 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
30/TB-BTTTT 16/02/2017 Thông báo kết luận của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An
1645/BTTTT-TTCS 07/06/2016 Về việc tăng cường tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016
14/2014/TT-BTTTT 14/11/2014 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao"
Thông tư Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 06/10/2014 Thông tư Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
12/2014/TT-BTTTT 02/10/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
11/2014/TT-BTTTT 09/09/2014 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu
10/2014/TT-BTTTT 28/08/2014 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000”
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
08/2014/TT-BTTTT 30/07/2014 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định”
7/2014/TT-BTTTT 25/07/2014 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất”
38/2014/QĐ-TTg 02/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
38/2014/QĐ-TTg 02/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet
60/2014/NĐ-CP 19/06/2014 Quy định về hoạt động in
06/2014/TT-BTTTT 06/05/2014 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
4/2014/TT-BTTTT 20/03/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
05/2014/TT-BTTTT 19/03/2014 Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
18/2014/NĐ-CP 15/03/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
03 /2014/TT-BTTTT 12/03/2014 Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
2/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
<<   <  1  2  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An