Ngày 12 tháng 7 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1413/QĐ-BXD 01/12/2014 Quyết định số 1413/QĐ-BXD ngày 01/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015.
18/2014/TT-BXD 26/11/2014 Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013
1379/QĐ-BXD 20/11/2014 Quyết định số 1379/QĐ-BXD ngày 20/11/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
17/2014/TT-BXD 18/11/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013
1356/QĐ-BXD 12/11/2014 Về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.
1355/QĐ-BXD 12/11/2014 Về việc chỉ định Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.
1331/QĐ-BXD 05/11/2014 Quyết định số 1331/QĐ-BXD ngày 05/11/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng.
1326/QĐ-BXD 03/11/2014 Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
1306/QĐ-BXD 31/10/2014 Quyết định số 1306/QĐ-BXD ngày 31/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
1309/QĐ-BXD 31/10/2014 Chỉ định Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Xí nghiệp Tư vấn và Kiểm định chất lượng ACC thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng...
1311/QĐ-BXD 31/10/2014 Chỉ định Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng...
1310/QĐ-BXD 31/10/2014 Về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với...
1306/QĐ-BXD 31/10/2014 Quyết định số 1306/QĐ-BXD ngày 31/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
1300/QĐ-BXD 30/10/2014 Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 29/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận giải pháp kỹ thuật phù hợp cho hệ thống thoát nước công suất nhỏ.
1299/QĐ-BXD 29/10/2014 Quyết định số 1299/QĐ-BXD ngày 29/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận giải pháp kỹ thuật phù hợp cho hào kỹ thuật, giếng thăm (hố ga), mương hộp bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn.
1289/QĐ-BXD 27/10/2014 Quyết định số 1289/QĐ-BXD ngày 27/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
1243/QĐ-BXD 13/10/2014 Quyết định số 1243/QĐ-BXD ngày 13/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.
1216/QĐ-BXD 06/10/2014 Quyết định số 1216/QĐ-BXD ngày 06/10/2014 của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng xét tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao.
1696/QĐ-TTg 23/09/2014 Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ : Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
1152/QĐ-BXD 15/09/2014 Quyết định số 1152/QĐ-BXD ngày 15/09/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Những nhà môi giới bất động sản Việt Nam.
<<   <  1  2  3  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An