Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5149/UBND.NN 16/07/2018 Về việc thực hiện tốt công tác PCCCR, điều tra nguyên nhân các vụ cháy rừng trong thời gian qua
4966/UBND.NN 09/07/2018 Về việc triển khai xử lý kiến nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh
4893/UBND-VX 05/07/2018 Thực hiện thông tư số 32/2015/TT-BYT
4826/UBND-KT 04/07/2018 Về việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện trích ngân sách ủy thác qua NSCSXH để cho các đối tượng chính sách vay vốn
4804/UBND-NN 03/07/2018 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
4787/UBND-CN 02/07/2018 Về việc tập trung chỉ đạo triển khai bồi thường GPMB thực hiện dự án Cải tạo Khu B - Khu Chung cư Quang Trung, thành phố Vinh
407a/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (quý II, 6 tháng đầu năm 2018 và 02 năm (5/2016-5/2018))
4482/UBND-NN 21/06/2018 tăng cường thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
4481/UBND.NN 21/06/2018 đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi tham gia khai thác hải sản trên biển
4424/UBND-KT 20/06/2018 Sắp xếp, đổi mới; cổ phần hóa DN, thoái vốn nhà nước, chuyển đơn vị SNCL thành công ty cổ phần
4402/UBND-NC 20/06/2018 Triển khai thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh
4416/UBND-CN 20/06/2018 về việc thông tin tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng
4419/UBND-CN 20/06/2018 về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
4367/UBND-NC 19/06/2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản
4372/UBND-KT 19/06/2018 về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật
4382/UBND-CN 19/06/2018 Về việc tăng cường, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư trên địa bàn thành phố Vinh
4354/UBND-VX 18/06/2018 về việc chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống, bạo lực, xâm hại trẻ em
4284/UBND.NN 15/06/2018 về việc kiểm tra rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
4244/UBND-VX 14/06/2018 Báo cáo nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập
4175/UBND-CN 13/06/2018 về việc tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An