Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2465/QĐ-TTg 16/12/2016 Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An
2777/QĐ-TTg 11/11/2016 Quyết định số 2777/QĐ-TTg về phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
24/2015/NĐ-CP 31/03/2015 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
91/TB-VPCP 17/03/2015 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân
01/NQ-CP 03/01/2015 Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Nghị định 105/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
104/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Nghị định số 104/2014/NĐ-CP về Nghị định quy định về khung giá đất
61/NQ-CP 21/09/2014 Nghị quyết số 61/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-Cp ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
65/NQ-CP 05/09/2014 Nghị quyết số 65/NQ-CP về việc ký Thỏa thuận giũa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ốt-xtrây-lia về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
80/2014/NĐ-CP 06/08/2014 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
75/2014/NĐ-CP 28/07/2014 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
73/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Nghị định số 73/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
66/2014/NĐ-CP 04/07/2014 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều củ Luật Phòng, chống thiên tai
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
62/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể
58/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định số 58/2014/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội
53/2014/NĐ-CP 26/05/2014 Nghị định số 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
48/2014/NĐ-CP 19/05/2014 Nghị định số 48/2014/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
29/2014/QĐ-TTg 26/04/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An