Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
147/KH-TU 09/07/2018 Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới
390/KH-BCĐHMTN 18/06/2018 Tổ chức chương trình "Hành trình đỏ"-2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
369/KH-UBND 14/06/2018 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình Giai đoạn (2008-2018)trên địa bàn tỉnh Nghệ An
375/KH-UBND 14/06/2018 về việc tổ chức Liên hoan ẩm thực du lịch Nghệ An - 2018
142-KH/TU 07/06/2018 Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng), lần thứ 3 năm 2018
348/KH-UBND 01/06/2018 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn của Đoàn kiểm tra số 2
342/UBND-TH 31/05/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo " Định hướng phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2020 tầm nhìn tới năm 2030" và Thảo luận báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị
338/KH-UBND 30/05/2018 Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020
328/KH-UBND 25/05/2018 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an - Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam về " Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tình an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" (2013-2018)
317/KH-UBND 18/05/2018 Kế hoạch trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
312/KH-UBND 17/05/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2021
310/KH-UBND 16/05/2018 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa của đoàn kiểm tra số 1
308/KH-UBND 15/05/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 và Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình
309/KH-UBND 15/05/2018 Kế hoạch tổ chức hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương Thế giới 8/6 và Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam năm 2018
298/KH-UBND 10/05/2018 Kế hoạch tổ chức sơ kết "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019;kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
299/KH-UBND 10/05/2018 KH phối hợp tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch
293/KH-UBND 08/05/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An
292/KH-UBND 08/05/2018 Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2018
288/KH-UBND 05/05/2018 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống Ma túy và Ngày quốc tế - toàn dân phòng chống ma túy năm 2018
285/KH-UBND 03/05/2018 Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An