Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/2014/TT-NHNN 16/12/2014 Thông tư số 41/2014/TT-NHNN ngày 16/12/2014 Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014
40/2014/TT-NHNN 11/12/2014 Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
38/2014/TT-NHNN 08/12/2014 Thông tư số 38/2014/TT-NHNN ngày 8/12/2014 Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
37/2014/TT-NHNN 26/11/2014 Thông tư số 37/2014/TT-NHNN ngày 26/11/2014 Quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam.
30/VBHN-NHNN 25/11/2014 Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-NHNN ngày 25/11/2014 Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
33/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Thông tư số 33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.
34/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
36/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
35/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Thông tư số 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
32/2014/TT-NHNN 18/11/2014 Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
29/VBHN-NHNN 17/11/2014 Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-NHNN ngày 17/11/2014 Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
31/2014/TT-NHNN 11/11/2014 Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
30/2014/TT-NHNN 06/11/2014 Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2173/QĐ-NHNN 28/10/2014 Quyết định số 2173/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng,...
2174/QĐ-NHNN 28/10/2014 Quyết định số 2174/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng,...
2172/QĐ-NHNN 28/10/2014 Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng,...
28/VBHN-NHNN 08/10/2014 Thông tư số 28/2014/TT-NHNN ngày 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo...
27/2014/TT-NHNN 18/09/2014 Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010
26/2014/TT-NHNN 16/09/2014 Thông tư số 26/2014/TT-NHNN ngày 16/9/2014 Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam...
25/2014/TT-NHNN 15/09/2014 Thông tư số 25/2014/TT-NHNN ngày 15/9/2014 Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.
<<   <  1  2  3  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An