Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
429/TB-UBND 03/07/2018 Thông báo chương trình làm việc với Viện chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn về dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp Việt Nam do dự án ADB tài trợ
50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng 2014
44/2013/QH13 11/06/2013 Nghị quyết số 44/2013/QH13 ngày 11 tháng 06 năm 2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
02/2007/TT-BBCVT 17/08/2007 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước
08/2007/CT-BBCVT 17/08/2007 Thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn
Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”) 17/08/2007 Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”)
02/2007/TT-BBCVT 16/08/2007 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg
<<   <  1  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An