Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2010/QĐ-UBND 09/05/2011 Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
05/04/2011 Về báo cáo thống kê và điều tra thống kê <br>dịch vụ bưu chính công ích
05/2009/TT-BTTTT 05/04/2011 Về việc quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
06/2011/NĐ-CP 08/02/2011 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi (NCT)
102/2009/NĐ-CP 17/12/2010 Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
139/2010/TT-BTC 20/10/2010 Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
1541 - QĐ/TU 02/12/2009 Một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của các huyện, thành, thị ủy
22/2009/TT-BTTTT 06/07/2009 Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước
21/2009/TT-BTTTT 06/07/2009 Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
13 /2009/TT-BTTTT 06/07/2009 Về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
28/2009/NĐ-CP 06/07/2009 Về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
05/2009/TT-BTTTT 06/07/2009 Về quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
288/2009/NQ-HĐND 26/01/2009 V/v cho thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011
171/QĐ-UBND.NN 19/01/2009 Về việc công bố dịch lở mồm long móng ở gia súc bị bệnh
13/2008/NĐ-CP 12/02/2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
14/2008/NĐ-CP 12/02/2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố
132/KL.BCVT.TTr 05/04/2007 Về kết luận thanh tra các đại lý Internet công cộng trên địa bàn huyện Yên Thành
318/KL.UBND.KT 08/01/2007 Về hoạt động cung cấp và kinh doanh dịch vụ Internet công cộng
52/2006/QĐ-UBND 24/08/2006 Về việc phân cấp cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện Chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn
53/2006/QĐ.UBND 24/08/2006 V/v ban hành Quy định về chế độ khuyến khích người học và quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
<<   <  1  2  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An