Ngày 13 tháng 8 năm 2020
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2015/TTLT-BCT-BNV 30/06/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân cấp tỉnh, cấp huyện
33/2015/TT-BTC 18/03/2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An
07/VBHN-BGTVT 14/02/2015 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
41/2014/TT-NHNN 16/12/2014 Thông tư số 41/2014/TT-NHNN ngày 16/12/2014 Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014
18/2014/TT-BVHTTDL 12/12/2014 Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
39/2014/TT-NHNN 11/12/2014 Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.
40/2014/TT-NHNN 11/12/2014 Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
44/2014/TT-BCT 09/12/2014 Thông tư quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
19/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL
38/2014/TT-NHNN 08/12/2014 Thông tư số 38/2014/TT-NHNN ngày 8/12/2014 Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
48/2014/TT-BCT 05/12/2014 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu
47/2014/TT-BCT 05/12/2014 Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử
43/2014/TT-BTNMT 05/12/2014 Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT về Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
17/2014/TT-BVHTTDL 04/12/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL Về việc Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
15/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL Về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19/2014/TT-BGTVT 27/11/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT 26/11/2014 Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
18/2014/TT-BXD 26/11/2014 Thông tư số 18/2014/TT-BXD ngày 26/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013
12/2014/TT-BNNPTNT 26/11/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT về Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An