Vườn Quốc gia Pù Mát

Vườn Quốc gia Pù Mát nằm ở 18o46’ vĩ độ Bắc và 104o24’ độ kinh Đông thuộc tỉnh Nghệ An. Đường ranh giới phía Nam của VQG chạy dọc theo đường biên giới Việt Lào. VQG Pù Mát nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây là 1.800mm và nhiệt độ trung bình 23,5oC.

VQG Pù Mát có khung cảnh thiên nhiên hoang sơ như chưa hề có bàn tay của con người chạm đến; Diện tích vùng lõi rộng 94.804ha và vùng đệm rộng 86.000 ha, trải rộng trên 3 huyện Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn.