Vườn quốc gia Pù Mát có tính đa dạng sinh học cao
VQG Pù Mát có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động vật rừng, thực vật rừng mới được khám phá trong thời gian gần đây: 2.500 loài thực vật thuộc 160 họ và gần 1.000 loài động vật...