Số/Ký hiệu văn bản 19/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 15/08/2014
Người ký Phạm Minh Huân
Trích yếu Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động
Nội dung

Tài liệu đính kèm