Số/Ký hiệu văn bản 32/2014/TT-BYT
Ngày ban hành 30/9/2014
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Thông tư 32 ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã
Nội dung

Tài liệu đính kèm