Số/Ký hiệu văn bản 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/10/2014
Người ký Nguyễn Thành Cung; Doãn Mậu Diệp; Trần Thị Hà
Trích yếu Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
Nội dung

Tài liệu đính kèm