Số/Ký hiệu văn bản 504/KH-UBND.VX
Ngày ban hành 26/7/2014
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc Miền Trung) lần thứ 24 năm 2019 tại tỉnh Nghệ An
Nội dung Kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc Miền Trung) lần thứ 24 năm 2019 tại tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm