Số/Ký hiệu văn bản 4893/UBND-VX
Ngày ban hành 5/7/2018
Người ký Lê Đức Cường
Trích yếu Thực hiện thông tư số 32/2015/TT-BYT
Nội dung Thực hiện thông tư số 32/2015/TT-BYT

Tài liệu đính kèm