Số/Ký hiệu văn bản 373/TB-UBND
Ngày ban hành 14/6/2018
Người ký Trung Thành Công
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thời gian tới
Nội dung

Tài liệu đính kèm