Số/Ký hiệu văn bản 2897/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/7/2018
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Quyết định về việc giao chỉ tiêu bổ sung hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM năm 2018
Nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu bổ sung hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM năm 2018

Tài liệu đính kèm