Số/Ký hiệu văn bản 2928/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/7/2018
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thí điểm thuê dịch vụ phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thí điểm thuê dịch vụ phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp trong cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Tài liệu đính kèm