Số/Ký hiệu văn bản 103/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/11/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê. mướn lao động theo hợp đồng lao động
Nội dung

Tài liệu đính kèm