Số/Ký hiệu văn bản 26/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/8/2016
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm