Số/Ký hiệu văn bản 4966/UBND.NN
Ngày ban hành 9/7/2018
Người ký Lê Đức Cường
Trích yếu Về việc triển khai xử lý kiến nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh
Nội dung Về việc triển khai xử lý kiến nghị của Ban pháp chế HĐND tỉnh

Tài liệu đính kèm