Số/Ký hiệu văn bản 487/KH-UBND
Ngày ban hành 20/7/2018
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Kế hoạch tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2022 định hướng tới năm 2025.
Nội dung

Kế hoạch tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An  giai đoạn 2018-2022 định hướng tới năm 2025.


Tài liệu đính kèm